پکیج طلایی

150,000,000 ریال / سالانه

sassico pricing image
 • مدت زمان پخش 8640 ساعت
 • ارائه پلیر اختصاصی برروی دامنه شما
 • قابلیت پخش برروی اینستاگرام
 • کیفیت پخش به صورت HD یا SD

پکیج نقره ای

15,000,000 ریال / ماهانه

sassico pricing image
 • مدت زمان پخش 720 ساعت
 • ارائه پلیر اختصاصی برروی دامنه شما
 • قابلیت پخش برروی اینستاگرام
 • کیفیت پخش به صورت HD یا SD

پکیج برنزی

2,000,000ریال / روزانه

sassico pricing image
 • مدت زمان پخش 24 ساعت
 • ارائه پلیر اختصاصی برروی دامنه شما
 • قابلیت پخش برروی اینستاگرام
 • کیفیت پخش به صورت HD یا SD