پخش زنده اختتامیه جشنواره بهاردستان

تیم رازلایو در اختتامیه مجازی جشنواره بهاردستان مراسم را که در 3 ساعت برگزار میشد برروی اینستاگرام و وبسایت به صورت زند پخش کرد 

Leave a Reply